Vi turnerer de danske gymnasier og holder foredrag om privatøkonomi, opsparing og investering

Foreningen Ung Økonomi blev stiftet i 2018. Vi turnerer de danske gymnasier og holder foredrag om privatøkonomi, opsparing og investering.

Foredragene holdes af mennesker med stor interesse i og viden om privatøkonomi og investering, og indholdet er målrettet unge mennesker.

Foreningens formål er at klæde den danske ungdom bedre på inden for privatøkonomi og bidrage til øget investeringslyst og -interesse. Foreningen er en almindelig forening.